Zahvaljujući novcu prikupljenom redizajniranjem odjeće i donacijama došli smo do iznosa potrebnog za
adaptaciju trećeg kata Doma za djecu i mlađe punoljetnike Maestral u Splitu!

Cijelu objavu za medije možete preuzeti ovdje.